Przygotowanie zawodowe - strona 8

Inflacja + bezrobocie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1855

, przygotowanie zawodowe młodzieży, udzielanie pożyczek, organizowanie prac interwencyjnych, wypłacanie zasiłków...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego, na które zostały skierowane przez inne niż pup...

Pedagogika pracy- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2688

przygotowania zawodowego, brak kwalifikacji formalnych) III poziom - pracownicy wykwalifikowani (grupa...

Efektywnosc stylów kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2527

kwalifikacje podwładnych: przywódca dostosowuje swoje działania do kwalifikacji i przygotowania zawodowego...

Efektywność stylów kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 973

kwalifikacje podwładnych: przywódca dostosowuje swoje działania do kwalifikacji i przygotowania zawodowego...

Regulaminy wewnątrzzakładowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

przygotowania zawodowego, 7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu...

Rodzaje stosunków pracy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 693

do pracy 6. umowa na czas przygotowania zawodowego- dotyczy młodocianych, którzy nie ukończyli...

Płatnik składek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1568

, stażu lub przygotowania zawodowego - którymi są: - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki...