Rodzaje stosunków pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje stosunków pracy - strona 1 Rodzaje stosunków pracy - strona 2 Rodzaje stosunków pracy - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje stosunków pracy
Dwa rodzaje rekrutacji ze strony pracodawcy:
Wewnętrzna, czyli awanse wewnątrz zakładowe,oparte na znajomości kandydata (trzeba znaleźć na poprzednie stanowisko również nowego kandydata)
Zewnętrzna, za pomocą ogłoszenia, za pomocą wyspecjalizowanej firmy
Rodzaje rekrutacji ze strony pracownika:
Przez znajomych
Własne działanie
Śledzenie ogłoszeń
Podstawowe dokumenty:
List motywacyjny
CV
Pracodawca może żądać od kandydata: Pracodawca może żądać od pracownika:
- imię i nazwisko
-dane rodziców
-data urodzenia
-miejsce zamieszkania
-adres do korespondencji
-wykształcenie
-przebieg dotychczasowego zatrudnienia
- innych danych osobowych
-imion i nazwiska oraz daty urodzenia dziecka
-numeru pesel
Innych danych osobowych jeśli wynika to z odrębnych przepisów np. zaświadczenie o niekaralności
Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach: ze stosunku pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Pracodawca powinien prowadzić akta osobowe pracownika, które składają się z trzech części:
Dokumenty związane z ubiegananiem się pracownika o zatrudnienie
-kwestionariusz osobowy
-świadectwo pracy
-świadectwa kwalifikacji
- orzeczenie lekarskie
- inne dokumenty ( np. aplikacja, test psychologiczny)
Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia
-umowa o pracę (akt mianowania, powołania itd.)
-oświadczenia pracownika (np. o pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy, o przekazywaniu dochodów na konto bankowe)
-umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
-orzeczenia lekarskie (badania okresowe, badania kontrolne- gdy pracownik chorował powyżej 30 dni)
-wnioski urlopowe (wychowawcze, tzw. Okolicznościowe)
-nominacje
-przeniesienia
-przeszeregowania
Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
-świadectwo pracy
-umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
-inne dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (np. jeśli pracownik wziął pożyczkę)
-korespondencja różna
RODZAJE STOSUNKÓW PRACY I ICH NAWIĄZYWANIE
PRACOWNICZE
Z wyboru- chodzi o stanowiska wybieralne, np. poseł, senator, radny, prezydent( albo godzi się funkcję, albo na czas pełnienia funkcji należy się urlop bezpłatny- jeśli chce się wrócić na swoje stanowisko lub równorzędne, trzeba to zgłosić pracodawcy najpóźniej 7 dni od ustania mandatu, w innym wypadku stounek pracy wygasa


(…)

… potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy. Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika w porze nocnej, to musi dołączyć do akt wniosek pracownika o poinformowaniu właściwego inspektora pracy. W aktach osobowych muszą znajdować się wnioski dotyczące indywidualnego rozkładu czasu prac, stosowania do niego systemu skróconego tygodnia czasu pracy oraz wniosku o zastosowanie systemu tzw. pracy weekendowej. RODZAJE UMÓW O PRACĘ A UMOWY CYWILNOPRAWNE 1. umowa na czas nie określony- potocznie stała umowa o pracę, określa się w niej tylko dzień rozpoczęcia pracy
2. umowa na czas określony- określa się w niej dzień rozpoczęcia pracy i termin jej zakończenia, trzecia z kolei określa się na czas nieokreślony, pod warunkiem że nie było między umowami więcej niż miesiąca przerwy. Tych umów nie można stosować dłużej niż dwa lata
3. umowa na czas wykonania określonej pracy- prace sezonowe, prace wykonywane w warunkach atmosferycznych ( nie da się ściśle określić terminu ich zakończenia)
4. umowa na okres próbny- może poprzedzać TYLKO trzy powyższe umowy, nie może przekraczać 3 miesięcy
5. umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika- trwa do czasu kiedy pracownik nieobecny wraca do pracy
6. umowa na czas przygotowania
… kierownicze, powinno być na czas nieokreślony, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej, może być poprzedzone konkursem
Z mianowania- inaczej z nominacji, wynika najczęściej z pragmatyk służbowych, występuje w szkolnictwie wyższym, w oświacie, służbie cywilnej, pracownik administracji rządowej, służby mundurowe
Umowne- musi być koniecznie zawarte na piśmie. Umowę należy sporządzić najpóźniej w dniu podjęcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz