Stosunek pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy - strona 1 Stosunek pracy - strona 2 Stosunek pracy - strona 3

Fragment notatki:

Stosunek pracy
-PP nie reguluje kwestii nawiązania stosunku pracy, lecz kwestie od jego nawiązania
-do nawiązania stosunku pracy dochodzi poprzez ofertę lub negocjacje
-ogłoszenie o pracę to zaproszenie do wszczęcia negocjacji
-umowa o pracę zostanie zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia we wszystkich sprawach
Teorie stosunku pracy
1. Teoria włączenia
-stosunek pracy może istnieć niezależnie od umowy o pracę
-ma on charakter wspólnoty osobowoprawnej
-wspólnota powstaje poprzez włączenie pracownika do zakładu pracy
-wymagana jest rzeczywista wola obu stron dla wstąpienia w stosunek pracy
-wykorzystana przez hitlerowskie Niemcy
2. Teoria zobowiązaniowa
-najbardziej rozpowszechniona
-polega na świadczeniu pracy za wynagrodzeniem
-stosunek pracy powstaje dobrowolnie
-strony są równe
-niezbędna jest umowa o pracę lub akt równorzędny
-podporządkowanie pracownika ogranicza się do spraw związanych z pracą
3. Teoria wspólnoty
-stosunek pracy nie ma charakteru więzi prawnej
-pracownik jest traktowany jako członek zbiorowości, a nie jako kontrahent pracodawcy
-odmianą jest koncepcja, która ujmuje stosunek pracy jako stosunek organizacyjny
-pracownik jest uczestnikiem w zorganizowanej całości, czyli zakładzie pracy
-zacierają się podmioty stosunku pracy oraz ich wzajemne prawa i obowiązki
4. Teoria służby
-podmioty nie są równorzędne
-pracodawca jest stroną nadrzędną i ma uprawnienia władcze
-jest to stosunek zależności o charakterze administracyjnoprawnym
Pojęcie i charakter stosunku pracy
-jest to więź prawna o charakterze dobrowolnym i trwałym
-łącząca pracownika i pracodawcę
-przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania
-pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
-pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
-wyznaczonym przez pracodawcę
-a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem
-praca jest wykonywana na ryzyko pracodawcy
-pracodawca ma zagwarantować pracownikowi umówioną pracę
-jest to zobowiązanie trwałe, odpłatne
-przedmiotem zobowiązania pracownika jest osobiste świadczenie pracy bez możliwości wyręczenia się inną osobą
-umowa o pracę jest umową starannego działania

(…)

… do pracodawcy, a odpowiedzialność za nie określa regulamin pracy
-rezultat pracy należy do pracodawcy
-nie ma znaczenia nazwa zawartej przez strony umowy, jeżeli spełnione są powyższe przesłanki
-pracodawca może stosować tylko kary porządkowe
-w PP nie ma odpowiedzialności dyscyplinarnej
-stosunek pracy tworzy umowa o pracę i akty jednostronne i może być on nawiązany poprzez:
*umowy o pracę *umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
*spółdzielczą umowę o pracę
*powołanie
*wybór
*mianowanie
-mianowanie dla wojskowych nie jest stosunkiem pracy, lecz stosunkiem administracyjnym
-stosunek pracy powstaje, więc na skutek zawarcia umowy o pracę lub aktu równorzędnego (powołanie, wybór, mianowanie)
-do powstania stosunku pracy nie wymaga się innych elementów, ani wykonywania pracy
-polskie PP opiera…
… są własnością pracodawcy lub państwa
b) spółdzielczy
-powstaje tylko przez zawarcie spółdzielczej umowy o pracę (jest to stosunek umowny)
-występuje tylko w spółdzielniach pracy, które prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o osobistą pracę członków
-środki pracy są własnością tych członków, własnością grupową (ponoszą oni ryzyko)
-jest to stosunek niesamodzielny, gdyż:
*powstaje po nawiązaniu członkostwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz