Przygotowanie zawodowe - strona 10

Kodeks pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

Dz.U.98.21.94, ostatnia uwzględniona zmiana: Dz.U. Nr 106, poz.668 z 1998 r.USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity)Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I  Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i ...

Ekonometria egzamin zestaw 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1897

wartością sprzedaży Yt (w tys. zł) od Xt1 - stażu pracy w firmie w latach, Xt2 - przygotowania zawodowego...

RODZAJE UTWORÓW

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1246

pracy 1)umowa a)o pracę b)o pracę w celu przygotowania zawodowego c)spółdzielcza umowa o pracę 2)wybór 3...

Samorząd gospodarczy i zawodowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

. te sprawują nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych); członkiem też os. fiz...

Patologie społeczne - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr Adam Krzysztof Gogacz
 • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przygotowania zawodowego --> alkoholizm lub naduywanie alkoholu w rodzinie --> niski status materialny, spoeczny...

Realizacja ustawy Jędrzejowiczowskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

. Szkoły typu zasadniczego dają przygotowanie zawodowe teoretyczne i praktyczne i dzielą się na szkoły...

Prawo pracy - Pracodawca

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

o przygotowanie zawodowe i określa się w niej rodzaj przygotowania zawodowego nauka zawodu trwa od 34 - 36...