Przydomek - strona 13

Historia filozofii - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1106

Heraklit z Efezu (V - IV w. p.n.e.) nosił przydomek „ciemny”, gdyż jego poglądy bez jasności misteriów...

Arystoteles i Platon

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Filozofia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2415

, którego właściwe imię było Arystokles, dać przydomek „Platona" za jego bary szerokie. W igrzyskach olimpijskich...

Filozofia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4627

roku p.n.e. w Atenach. Imię Platon znaczy tyle co "barczysty" taki przydomek otrzymał on będąc w gimnazjum...

Ustrój Rosji - absolutyzm carski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1337

czasie car zaczął przyjmować komunię świętą jak kapłani, otrzymał przydomek święty, nazywano...

Pielgrzymki w islamie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

. Z uwagi na rangę Mekki jako miejsca kultu religijnego, już w okresie przedislamskim nadano jej przydomek...

Ochrona Własności intelektualnej - referat

 • Politechnika Białostocka
 • dr Agnieszka Baran
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 826
Wyświetleń: 15414

...Chronione oznaczenia geograficzne również dotyczą produktu powiązanego z obszarem geograficznym, którego nazwę noszą. Jednak powiązanie to jest innego rodzaju niż powiązanie z danym obszarem geograficznym produktu, którego dotyczy chroniona nazwa pochodzenia. Aby uzyskać ochronę oznaczenia ge...