Przychody operacyjne - strona 3

Ustawowy rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

(strata) ze sprzedaży (C - D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów...

Oceny w funkcjonowaniu hotelu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Agnieszka Ociepa
 • Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

” Wszystkie składniki sprawozdania są prezentowane jako % przychodów operacyjnych ogółem (wskaźniki struktury) Stosowane...

Wskaźniki rentowności sprzedaży

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610

+ pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne) Zysk netto/przychody ze sprzedaży...

Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 931
Wyświetleń: 6328

- 751 – koszty finansowe - 760 – pozostałe przychody operacyjne - 761 – pozostałe koszty operacyjne5...

Rachunkowość - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

. Przychody za sprzedaży: - produktów - towarów - materiałów 2. Pozostałe przychody operacyjne - ze sprzedaży...

Rachunkowość - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Tadeusz Dudycz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3101

(na 2 sposoby) Wyszczególnienie t T+1 Kapitał własny 19000 16000 K obcy 11000 14000 Przychody operacyjne...