Przychody operacyjne - strona 4

Kategoria produkcji

 • prof. dr hab. Henryk Runowski
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1666

ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne - pozostałe koszty operacyjne...

Rachunkowość finansowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1134

4 4a Rozliczenie naliczonego podatku VAT 4b Pozostałe przychody operacyjne Różne konta np. Materiały...

Rachunkowość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 896

operacyjne Pozostałe przychody operacyjne w przypadku przywrócenia utraconej wartości (najwyżej do wartości...

Analiza Rachunku Zysków i Strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1666

przychody operacyjne - pozostałe koszty operacyjne = zysk na działalności operacyjnej Zysk na działalności...

Bilans i rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II...

Rachunek kosztów,wyklad 3

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

przykład pozostałego przychodu operacyjnego i pozostałego kosztu operacyjnego. 5. Podaj przykład zysku...