Przychody operacyjne - strona 21

Rachunkowość test

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Piotr Wójtowicz
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2331

przychody finansowe 200 koszty finansowe 400 pozostałe koszty operacyjne 1200 pozostałe przychody operacyjne...

Ryzyko kredytowe banku

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

35,6 34,3 Pozostałe przychody operacyjne 1,0 1,1 1,1 Przychody z rozwiązanych rezerw i zmniejszenia...

Pojęcie i cechy- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Aneta Wszelaki
  • Kontrakty długoterminowe w rachunkowości
Pobrań: 168
Wyświetleń: 896

z niezakończonych usług na dzień bilansowy jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego KSR...

Aktywa trwałe

  • Politechnika Gdańska
  • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2373

dlatego wykazywane są jako pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne w rachunku zysków i strat...