Pojęcie i cechy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i cechy- opracowanie - strona 1 Pojęcie i cechy- opracowanie - strona 2 Pojęcie i cechy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie
Szczególnym rodzajem produktów są niezakończone usługi objęte długoterminową umowa. Uregulowania prawne polskie i międzynarodowe ograniczają się do tzw. Usług budowlanych z wyjątkiem działalności budowlanej wykonywanej przez deweloperów we własnym zakresie (własnymi siłami) z przeznaczeniem nieruchomości do odsprzedaży lub na wynajem np. budowa domów, innych budynków lub domków jednorodzinnych.
Jednak zasady ustalania kosztów i przychodów zaleca się odpowiednio stosować także do innych usług o podobnym charakterze, no. Polegające na:
Nadbudowie, montażu, remoncie, rozbiórce, modernizacji obiektu budowlanego np. budowa kompleksów handlowych, remonty specjalistycznych urządzeń np. w górnictwie)
Montażu maszyn i urządzeń wytwórczych, energetycznych, dźwigowo-transportowych i innych,
Remontach i konserwacji budynków i budowli ( np. remonty statków)
Usługach projektowych, kartograficznych, geologicznych i doradczych, serwisowych, wykonaniu i wdrożeniu zintegrowanych programów komputerowych na zamówienie
Usługach z zakresu szkolnictwa rewizji finansowych
Jeżeli okres ich realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy.
Podstawy prawne
Problem kontraktów d-t został po raz 1. Uregulowany znowelizowana ustawa o rachunkowości, co spowodowało, że od tego mementu są przestrzegane zasady rachunkowości w zakresie rozliczania umów d-t (min. Zasada ostrożności, memoriału i współmierności przychodów i kosztów. (2000r)
Nie wszystkie zagadnienia dotyczące kontraktów d0t zostały uregulowane w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Rozwiązania zawarte w polskim prawie bilansowym w zakresie kontraktów d-t, oparte są na MSR nr 11 „Umowy o usługę budowlaną”.
Standard jest ogólny, polskie regulacje - pojęcie zawężają i szczegółowo regulują
Na dzień dzisiejszy istnieje również KSR z 2009r. „Niezakończone usługi budowlane”.
Pojęcie „KONTRAKT DŁUGOTERMINOWY”
UoR
UoR nie definiuje wprost pojęcia kontraktu d-t (jak również nie podaje ich przykładów), ale wskazuje uż przepisy dotyczące kontraktów d-t , powinny być stosowane w przypadku spełnienia następujących warunków:
Usługa wykonana została na dzien bilansowy w istotnym stopniu a okres jej realizacji jest 6 miesięcy (zasady dotyczące kontraktów d-t nie muszą być stosowane, w przypadku, gdy umowa na dzień bilansowy nie jest wykonana w stopniu istotnym, Ustawa nie reguluje pojęcia ISTOTNY STOPIEŃ, to my o tym decydujemy
Udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy

(…)

… budowlanych i elementów składowych, będących wynikiem prac (robót) budowlanych.
W szczególności są to usługi (prace, roboty) polegające na:
przygotowaniu terenu pod budowę,
np. roboty ziemne, wiercenia geologiczne
wznoszeniu kompletnych budynków i budowli lub ich części oraz wykonywaniu robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej,
np. budowa dróg kołowych, szynowych, budowa portów morskich
… długoterminowy na remont wiaduktu na drodze krajowej nr 54.
Prace podzielono na trzy etapy:
remont przęsła wschodniego
remont przęsła zachodniego
remont odcinka jezdni (np. dylatacja)
Przewidziany harmonogram prac:
Etap I- wartość 100.000 zł; okres realizacji 5 miesięcy; data rozpoczęcia prac 20.04
Etap II- wartość 120.000zł; okres realizacji 5 miesięcy; data rozpoczęcia prac 21.07
Etap III- wartość 500.000…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz