Przychody finansowe - strona 22

Rachunkowość

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4179

i efektów (przychodów) finansowych danego podmiotu w pewnym okresie. Podstawowe formy konta to: 1. konta...

Analiza aktywów - przykład

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2534

na działalności operacyjnej(C+D-E) Przychody finansowe Koszty finansowe w tym odsetki Zysk brutto na działalności...

Systemy bankowe - kredyt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

) * 100 Przychody ze sprzedaży i związane z nimi + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe...

Konta wynikowe

 • Rachunkowość
Pobrań: 308
Wyświetleń: 9534

środków trwałych. przychody finansowe; są wynikiem przeprowadzonych operacji finansowych np. przychody...

Pojęcia na egzamin - przepisy prawa

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Adam Włodarczyk
 • Weterynaria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

->spłacić kredyt najlepiej!; koszt finansowy-odsetki z kredytu; przychód finansowy-odsetki z lokaty...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

, że jest on pochodną znacznej redukcji kosztów, połączoną z wyprzedażą majątku czy też wzrostem przychodów finansowych...