Przychody finansowe - strona 23

Analiza aktywów - przykład - Finanse

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

na działalności operacyjnej(C+D-E) Przychody finansowe Koszty finansowe w tym odsetki Zysk brutto na działalności...

Zasady rachunkowości w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4382

operacyjne, koszty i przychody finansowe, straty i zyski nadzwyczajne, podatek dochodowy, ROZLICZENIA M...

Cele zarządzania finansami

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Przychody Koszty Zysk operacyjny (EBIT) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk z działalności...

Reklamacje w obrocie towarowym-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2366

aktualizujące Należności 8 Rozliczenie międzyokresowe 9a Przychodów 7a Przychody finans 7b 9b Ewidencja...

Międzynarodowy rynek finansowy - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Joanna Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1176

lub bieżących przychodów finansowych. Jest to najpowszechniej występujące ryzyko i wpływa ono bezpośrednio...

Finanse przedsiębiorstw - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 4389
Wyświetleń: 6090

publicznych przychodów finansowych ma charakter: transferowy kredytowy ekwiwalentny mieszany 111. Przychodami...