Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

note /search

Skład - Instytucje Europejskie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

roku przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest Jerzy Buzek. Zbiera się z mocy prawa raz na rok w drugi wtorek marca...

Wymogi formalne dot

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

. Akty prawodawcze przyjęte zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą są podpisywane przez przewodniczącego...

Rada Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1407

oraz członek Komisji Europejskiej w przypadku przewodniczącego Komisji Przewodniczący Parlamentu Europejskiego...

Zwykła procedura prawodawcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego zwołuje komitet pojednawczy w terminie sześciu tygodni. 9. Rada stanowi...

Instytucje UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1743

* każdy dysponuje jednym głosem i głosuje we własnym imieniu * polska 50 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego...

Rada Europejska - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1708

przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tryb działania Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza...

Parlament Europejski-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego 14 lipca 2009. Polskiego kandydata z grupy Europejskiej Partii Ludowej...

Parlament Europejski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

+ przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Minimalny liczba członków pochodząca od jednego państwa członkowskiego...