Wymogi formalne dot

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymogi formalne dot - strona 1

Fragment notatki:

Wymogi formalne dot. aktów prawa europejskiego -każdy akt musi je spełniać, wynikaj z orzeczenia Trybunały Sprawiedliwości a) nazwy: każdy akt musi być nazwany czy to dyrektywa czy rozporządzenie itd. Nie nazwa ale treść decyduje o jego charakterze. b) uzasadnienie i podstawy prawne wydania m.in. sprawdza czy instytucja faktycznie mogła akt wydać c) publikowanie: oficjalne: Dziennik Urzędowy UE w necie jak wpiszesz w google: „eurolex” Dziennik dzieli się na 2 części: 1) Część L- część publikująca, legisactio, normy prawnie wiążące np. rozporządzenia, dyrektywy (do wszystkich), decyzje (bez oznaczonego adresata). 2) Część C- communicatio- zawiera normy nie wiążące d) podpisywanie: ( patrz na art. 297 poniżej) e) vacatio legis (w art.) - zazwyczaj ten termin 20 dni jest wydłużany, czasem skrócany. Artykuł 297 TFUE 1. Akty prawodawcze przyjęte zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą są podpisywane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady. Akty prawodawcze przyjęte zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą są podpisywane przez przewodniczącego instytucji, która je przyjęła. Akty prawodawcze są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji. 2. Akty o charakterze nieprawodawczym przyjęte w formie rozporządzeń, dyrektyw oraz decyzji, w przypadku gdy te ostatnie nie wskazują adresata, są podpisywane przez przewodniczącego instytucji, która je przyjęła. Rozporządzenia, dyrektywy, które są skierowane do wszystkich Państw Członkowskich, jak również decyzje, które nie wskazują adresata, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich publikacji. Inne dyrektywy, jak również decyzje, które wskazują adresata, są notyfikowane adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz