Przestrzeń społeczna - strona 8

Socjologia wsi - wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

jest hybrydalny charakter oraz fragmentaryzacja i płynność wytwarzanej przestrzeni społecznej, w której brak...

Więź społeczna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Piotr Gliński
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

i wsparcie emocjonalne -sytuowaie w przestrzeni społecznej i określenie społecznej tożsamości Szczegolna...

Wykład - migracje międzynarodowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr Tomasz Serwach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3325

się i funkcjonowaniu transnarodowych przestrzeni społecznych. Współcześnie migracje są coraz łatwiejsze dzięki...

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

. Kluczowe znaczenie w procesach tworzenia ojczyzn, posiada kategoria przestrzeni społecznej. Wg. Simmela...

Wykład - Transport kombinowany

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jerzy Zbigniew Kusztal
 • Transport w gospodarce przestrzennej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1414

zbioru. Cechy dostępności: Istnienie co najmniej dwóch elementów w przestrzeni społeczno - gospodarczej...

Wykład - Podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1267

do potrzeb rejonu (związane z przestrzenią społeczną i gospodarczą) Cechy zatrudnienia w infrastrukturze...

Globalizacja - istota i zagrożenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

i bezrobotnych związane jest nierozerwalnie z pojawieniem się nowej przestrzeni społecznej, w której to znajduje...