Styczności i stosunki społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Styczności i stosunki społeczne - strona 1

Fragment notatki:

o objętości 4 stron.

Notatka wyjaśnia takie kwestie, jak: stycznośc i stosunki społeczne
 
organizacja społeczna. jej rodzaje. biurokracja jako typ organizacji społecznej,
charakterystyka podstawowych procesów społecznych – przystosowanie
zbiorowości społecznej oraz procesy społeczne i ich klasyfikacja.

STYCZNOŚC I STOSUNKI SPOŁECZNE. Wyróżniamy trzy rodzaje styczności: l)styczność przestrzenna pojawia się wówczas, gdy jednostki spostrzegają innych ludzi lokalizację ich w przestrzeni i uświadamiają sobie tę ich obecność;
2) styczność psychiczna stanowi ona efekt wzajemnego zainteresowania się pewnymi cechami osób pozostających w
styczności przestrzennej. Osoby te, widząc wzajemne u siebie cechy pozwalające im
zaspokajać różne potrzeby, interesują się sobą i zacieśniają powstającą więź; 3) styczność psychiczna powstała na gruncie styczności przestrzennej może się przekształcić w łączność
psychiczną, nastąpi to wówczas, gdy między jednostkami pozostającymi w styczności
psychicznej wzajemne zainteresowania spowodują ukształtowanie się wzajemnych postaw, sympatii, przyjaźni itp.
Styczność społeczna występuje wtedy, gdy osoby pozostające ze sobą w styczności przestrzennej dostrzegają wzajemne u siebie interesujące ich cechy bądź rzeczy, wówczas starają się nie tylko dokładniej poznać, ale i pozyskać lub wymienić jakieś wartości. Styczności społeczne dzielimy według wielu kryteriów:
l. Ze względu na częstość ich występowania: a) styczności przelotne; b) styczności trwałe.
2. Ze względu na sposób ich przejawiania się: -a) styczności pośrednie; b) styczności bezpośrednie.
3. Ze względu na charakter a) styczności prywatne; b) styczności publiczne.
4. Ze wzglądu na stosunek człowieka do przedmiotu styczności: a) styczności osobowe; b) styczności rzeczowe
Stosunek społeczny to system unormowanych oddziaływań między partnerami zachodzących na pewnej płaszczyźnie, którą może być sytuacja pracownicza, rodzinna lub studencka. Stosunek społeczny sygnalizuje nam istnienie układu składającego się z:
1)przynajmniej dwóch partnerów, którymi są jednostki lub zbiorowości; 2) łącznika, czyli konkretnego przedmiotu materialnego bądź duchowego; 3) sytuacji, stanowiącej „platformę" danego stosunku; 4) układu powinności i obowiązków, czyli unormowanych czynności, które partnerzy powinni wobec siebie wypełniać.
ORGANIZACJA SPOŁECZNA. JEJ RODZAJE. BIUROKRACJA JAKO TYP ORGANLZACJI SPOŁECZNEJ.
Organizacja to typ grupy, która jest specjalnie utworzona w celu realizacji określonego przedsięwzięcia; ma ona strukturę formalną, za pomocą której stara się osiągnąć swój cel. Jest to grupa wtórna ( wobec grupy pierwotnej ). o więzi częściowej, raczej duża. wewnętrznie zróżnicowana, utworzona dla realizacji jakiegoś celu. Wyróżniamy organizacje formalne oraz zrzeszenia. Przykłady organizacji społecznych to: zakład produkcyjny, biuro, szpital, partie polityczne (celem ich jest przejęcie lub utrzymanie władzy ). ora. religijne (ma

(…)

… reorganizacji społecznej.
5. Proces ruchliwości społecznej jest to przemieszczanie się ludzi w tzw. przestrzeni społecznej - rodzaje: a) ruchliwość pozioma (horyzontalna) jest to przemieszczanie się np. z grupy do grupy, z miasta do miasta: b) ruchliwość pionowa (wertykalna)awans bądź strata pozycji c) ruchliwość wahadłowa w miarę regularne przemieszczenie się
6. Proces konfliktu. Badając konflikty rodzinne…
…. Zbiorowości terytorialne
4. Zbiorowości kulturowe- te. w stosunku do których podstawowym czynnikiem wiążącym jest kultura np. naród, lud. zbiorowość regionalna. Czynnikami wiążącymi mogą być: dialekt, stroje, pismo, obyczaje
5. Wspólnota- taki typ zbiorowości, który charakteryzuje się tym, że ludzie należący do tej grupy zaspokajają swoje potrzeby w ramach tej grupy. Niektóre zbiorowości terytorialne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz