Socjologia - wykłady - Modele socjotechniki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykłady - Modele socjotechniki  - strona 1 Socjologia - wykłady - Modele socjotechniki  - strona 2 Socjologia - wykłady - Modele socjotechniki  - strona 3

Fragment notatki:

i jest opracowaniem 4 tematów wykładów na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Notatka podejmuje takie tematy jak: socjotechnika, czyli podejście do praktycznego wykorzystania socjologi, więź społeczna jako podstawa funkcjonowania i powstania zbiorowości społecznej, analiza społeczeństwa, procesy społeczne. W kontekście tych zagadnień notatka definiuje terminy takie jak: modele socjotechniki, związek socjologii z socjotechniką, składniki socjotechnik, strategie socjotechniki, model systemowo-funkcjonalny, model procesowo - podmiotowy, społeczeństwo aktywne i pasywne, bariery i dyrektywy. W odniesieniu do drugiego wykładu w notatce zostały opisane takie pojęcia jak: 3 rodzaje więzi, elementy więzi, styczności społeczne, stosunki społeczne, stosunki społeczne nieformalne, organizacja społeczna zbiorowości, oraz organizacja. W kontekście kolejnego tematu zostały wymienione takie punkty jak: pojęcia ? społeczeństwo, struktura, typy struktur, współczesne koncepcje klas, klasa społeczna, klasa średnia, warstwy, modelowe przykłady struktury klasowej, naród, koncepcje powstania państwa, typy formy i funkcje państwa. W ramach ostatniego tematu został omówiony podział procesów społecznych oraz scharakteryzowano wybrane procy takie jak: przystosowanie, proces współpracy, konflikt, oraz metody rozwiązywania konfliktu

Wykład 2
Temat: Socjotechnika, czyli podejście do praktycznego wykorzystania socjologii
Socjotechnika Poprzez socjotechnikę (inaczej inżynierię społeczną) rozumie się zespół dyrektyw dotyczących dokonywania racjonalnych przemian życia społecznego. Dyrektywy te, zwane dyrektywami socjotechnicznymi, określają jak przy pomocy odpowiednich środków dokonywać celowych przemian społecznych opierających się przy tym na ocenach i wartościach społecznych.
SOCJOTECHNIKI
Całościowa - oddziaływanie jednoczesne na szereg zjawisk
Cząstkowa - oddziaływanie tylko na wybrane części społeczeństwa
Argumenty przemawiające za inżynierią cząstkową wg Poppera:
Jest metodą, którą można stosować w każdej chwili
Okazuje się metodą jak dotąd skuteczną
Ma większe szanse społeczeństwa, gdyż jej celem jest likwidacja problemów społecznych a nie dążenie do ideałów
Charakteryzuje się prostotą wzorów
Cechują ją mniejsze konsekwencje działań szkodliwych i łatwość ich naprawy
Łatwiej przy jej stosowaniu przezwyciężyć trudności praktyczne rozumem niż siłą czy gwałtem
Modele socjotechniki - podział ze względu na sposób realizowania socjotechnik
Model klasyczny - (model robota) charakteryzuje się tym, że zmiany jak i sposób wprowadzania zmian opracowuje i wprowadza podmiot znajdujący się poza zbiorowością, bądź nad zbiorowością, której te zmiany dotyczą (człowiek nie liczy się z podmiotem, w którym wprowadzone są zmiany); przykładem może być rząd, który uchwala ustawy
Model kliniczny - podmiot, który przygotowuje zmiany (bądź wprowadza je) dokonuje programu przygotowania zmian, jak i je wdraża, w konsultacji z podmiotem, którego te zmiany dotyczą
Model interwencyjny - jakaś instytucja stojąca wyżej na zasadzie interwencji dokonuje zmian; przykładem może być ministerstwo, które dokonuje zmian w szkole nie licząc się ze zdaniem władz szkolnych
ZWIĄZEK SOCJOLOGII Z SOCJOTECHNIKĄ - oddziaływanie skuteczne jeśli ma być trafione musi być dobrze przemyślane; zatem aby znać problemy oraz ich natężenie, trzeba poznać (zbadać) dane środowisko. Socjologia zajmuje się poznaniem
Socjotechniki zajmują się działaniem
Składniki socjotechniki (ko

(…)

…-funkcjonalny - postrzega się jako zrównoważony system złożony z biernych adaptacyjnie nastawionych jednostek (bierność)
Model procesowo-podmiotowy - ujmuje społeczeństwo jako nieustanny ciąg zmian, które społeczeństwo samo inicjuje (aktywność)
Strategia manipulacyjna - system sterujący narzuca zmiany i przez nie wyzwala zachowanie przystosowawcze
Strategia emancypacyjna - system sterujący nie narzuca zmian…
… ogólna - syndrom porewolucyjny to choroba przejściowa, im dalej od doświadczeń rewolucji, tym pewniej będą zanikać poszczególne syndromy
Dylemat miesiąca miodowego - syndrom zawodu i rezygnacji w efekcie zawiedzionych choć wybujałych aspiracji
Wykład 3
Temat: Więź społeczna jako podstawa funkcjonowania i powstania zbiorowości społecznej
3 rodzaje więzi:
Naturalna - podłoże biologiczne, np. w rodzinie…
…, ktoś trzeci decyduje o rozwiązaniu
Rozwiązanie losowe - np. rzut monetą, kostką itp.
Metoda twórczego rozwiązania konfliktu - można wyróżnić dochodzenie do porozumienia na drodze negocjacji; poszukiwanie rozwiązania; rozwiązanie poprzez cele nadrzędne; konfrontacje - (można porównać z negocjacjami) strony spotykają się w celu znalezienia rozwiązania (a negocjacje to pójście na ustępstwo a nie wspólne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz