Przestrzeń fazowa

Przestrzeń fazowa i stan układu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Przestrzeń fazowa i stan układu: Stan układu-(drgania nieliniowe) układ dynamiczny to układ...

Atraktor - Układy dynamiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogdan Sowiński
 • Mechanika stosowana
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Atraktor - w analizie układów dynamicznych: zbiór w przestrzeni fazowej, do którego w miarę upływu...

Odpowiedź do pytania 57

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

przestrzeni fazowej jest uwarunkowana ruchem cząstek w zwykłej przestrzeni i w przestrzeni  wektora falowego...

Model fermiego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

elektryczne w do gazu elektronowego który wypełnia kulę Fermiego o środku w punkcie (0,0)   w przestrzeni...

Termodynamika statystyczna

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA Przestrzeń fazowa to wielowymiarowa przestrzeń euklidesowa uogólnionych...

Strefa Brillouina

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

energetycznej ciała stałego występuje? Dla przypadku dwuwymiarowego w przestrzeni fazowej wektora falowego k...