Przestój - strona 13

Regulamin wynagradzania pracowników

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

przez pracownika przestoju, 4) wynagrodzenie za pracę w dniu dodatkowo wolnym od pracy, 5) dodatek stażowy. Art. 11...

Wynagrodzenie za pracę-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Onufry Torbus
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

przez pracodawcę(w granicach rozsądku). Przestój - nieplanowana przerwa z powodów technicznych, organizacyjnych...

Wymiar czasu pracy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

, jednak pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przestój. Ten system można stosować, gdy jest to uzasadnione rodzajem...

Księstwo warszawskie - opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

się pod mianem „usuwania przestojów", brak było właściwego odstopniowania klas wieku - na gruncie pozostawało...

Podstawowe zasady-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

wynagrodzenie za przestój w pracy z przyczyn technicznych i organizacyjnych, - ryzyko osobowe - pracodawca...

Pojęcie stosunku pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

właściwie spełniał on swoje obowiązki. Na pracodawcy ciąży też ryzyko strat związanych z przestojem...

Akty wewnątrzzakładowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

; sposób wynagradzania za czas przestoju i za godziny nadliczbowe. Inne świadczenia związane z pracą to m.in. odprawy...

Wykład - Cykl koniunkturalny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Danuta Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 973

zdolności produkcyjnych części aparatu wytwórczego - wycofujemy z powodu zużycia lub przestojów /maszyny...