Podstawowe zagadnienia eksplotacji maszyn - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia eksplotacji maszyn - omówienie - strona 1 Podstawowe zagadnienia eksplotacji maszyn - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN
Eksploatacja - zespół czynności, których celem jest organizacja racjonalnego użytkowania maszyny.
Etapy eksploatacji:
użytkowanie - w tym etapie odbywa się praca sprawnej maszyny oraz bieżąca kontrola stanu technicznego
obsługiwanie - zespół działań wykonywanych pomiędzy etapami użytkowania maszyny w celu zapewnienia jej pełnej sprawności; obsługa techniczna i naprawy bieżące
przechowywanie - oczekiwanie maszyn na przekazanie ich do użytkowania, obsługi, czy też naprawy.
Rodzaje zużycia maszyn
Prawidłowość działania maszyny ocenia się na podstawie charakterystyki roboczej. Wszelkie odchylenia spowodowane mogą być złą regulacją lub zużyciem. Każda maszyna składa się z wielu połączeń ruchomych i spoczynkowych. W wyniku zmian w tych połączeniach następują zmiany charakterystyk. Na intensywność tych zmian mają wpływ następujące czynniki:
konstrukcja części i zespołów
jakość użytych materiałów oraz jakość obróbki
dobór pasowań
rodzaj stosowanych olejów i smarów
Zużycie - jest to proces, w czasie którego pogorszeniu ulega stan techniczny urządzenia. Jest to proces naturalny.
Zużycie dzieli się na:
mechaniczne - następuje przede wszystkim na skutek tarcia pomiędzy współpracującymi ze sobą powierzchniami części; powoduje zmianę wymiaru i kształtu. ( wykres - szybkość zużycia / czas eksploatacji ).
chemiczne - polega na zmianie w strukturze powierzchni współpracujących części, powstającej w wyniku korodującego działania kwasów zawartych w oleju, smarach oraz wpływu środowiska.
zużycie części urządzeń narażonych na długotrwałe, zmienne obciążenia, jest to tzw. zużycie zmęczeniowe. ( wykresy naprężeń + wykres Wohlera ).
Naprężenie zmęczeniowe gwarantuje długą pracę, przekroczenie jego wartości spowoduje szybsze zużycie zmęczeniowe.
Smarowanie - zmniejsza straty energii na pokonanie tarcia i zapobiega wczesnemu zużyciu części. Jest ono dokonywane przez wprowadzenie pomiędzy współpracujące powierzchnie cieczy smarnej o bardzo małym tarciu wewnętrznym, w celu zmniejszenia współczynnika tarcia. Poza tym smarowanie spełnia też inne zadania:
częściowo zabezpiecza przed korozją części metalowe
chłodzi części przez odprowadzenie ciepła
przyspiesza docieranie
odprowadza z obszaru współpracy części zużytych mikrocząstek materiałów.
W zależności od metody powstawania warstwy smarnej rozróżnia się smarowanie hydrostatyczne i hydrodynamiczne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz