Przepust - strona 5

Koleje-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marta Makuch
 • Koleje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

(nasypy, przekopy) oraz obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty, przejazdy). 3.3 Normy...

Budownictwo ziemne-definicje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1932

, rowy melioracyjne, strumyki, nad przepustem niweleta musi być ponad 0,5m). Niweleta - linia łącząca...

Instalacja gazowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Dariusz Marek Fydrych
 • Gazownictwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzną ścianę budynku oraz w szybach...

Opis topograficzny punktu geodezyjnego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 18053

się również domiary do osi dróg i punktów ich przecięć oraz urządzeń drogowych takich jak: mosty, przepusty, słupy...

Profil podłużny - wykres

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Inżynieria drogowa i kolejowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1225

= 80.62 m W= 4.10 m Proste i uki poziome L=46.38m Odleg ci ci niwelety i przepustów Kilometry 000.00...

Krajobrazy Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2177

krajobrazowy Liczne zastawki i przepusty wodne Wysoczyzna Kaliska Falista równina, dobre ziemie Gleby gliniaste...

Materiały na przęsła - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

utrzymania okres użytkowania nie powi­nien być mniejszy np. od: - 40 lat dla przepustów, -150 lat dla podpór...