Profil podłużny - wykres

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Profil podłużny - wykres - strona 1

Fragment notatki:

240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 Rz dne ni welety Rz dne te renu P och yle nie i  uk i pion owe P rost e i  uk i p oziome Odle g ci K ilom etry 000.00 046.38 127.00 382.36 958.32 598.57 781.83 139.26 435.97 678.64 790.34 870.36 295.60 297.50 305.90 287.60 299.50 294.00 289.10 272.50 276.70 268.30 270.10 poz. porów. 23 0  m  n. p. m 082.67 201.16 253.13 308.67 345.74 501.40 568.48 630.23 658.32 697.25 727.76 778.37 820.97 902.95 024.80 093.75 147.23 241.19 327.30 410.21 486.41 719.52 846.90 912.12 972.37 016.80 218.47 310.11 361.52 395.37 476.12 549.45 732.58 294.70 296.00 300.00 302.00 304.00 306.00 306.00 304.00 302.00 300.00 292.00 290.00 288.00 288.00 288.00 288.50 289.00 288.50 241.19 288.00 410.21 288.50 290.00 299.00 295.00 292.50 290.00 282.50 280.00 278.50 275.00 275.00 276.00 272.50 L=46.3 8 m L=255.36  m L=640.25  m L=357.43  m L=242.67  m L=80.02  m =  2 3° R =  200.00  m T=  40.69  m L=  80.62 m W =  4.10  m =  6 6° R =  500.00  m T=  324.70  m L=  575.96  m W =  96.18  m =34° R =  500.00  m T=  152.87  m L=296.71  m W =  22.85  m =  3 2° R =  200.00  m T=  57.35  m L=  111.70  m W =  8.06  m =  4 2° R =  250.00  m T=  95.97  m L=  183.26  m W =  17.18  m Profi l pod ny drogi  w skali  1: 1000/1:10 000 Pocz tek projektowanego odcinka drogi kl. Z km. 0+ 000.00 Koniec projektowanego odcinka drogi kl. Z km. 2+ 873.12 1 2 294.70 303.69 304.48 302.38 270.10 L=4 01.4 5 m L = 79 4 .28 m L=288. 4 6 m L=470. 71  m i= 2 .2  % i=4 .2  % i= 1 .7 % i= 1. 3  % R =  3000.0 0  m T=  96.00  m L=  192.00  m W =  1.44  m Nasyp Wykop Skrzy owanie z drog  klasy L km. 1+ 486.41 Lini a te re nu Niw eleta Odl eg c i ni wele ty i  przepustów 290.20 288.42 288.14 298.23 294.29 292.75 000.00 870.36 R =  3000.0 0  m T=  79.50  m L=  159.00  m W =  1 .05m R =  3000.0 0  m T =  7 5 .00m L=  150.00  m W =  0.94  m przepust okr y o Ø 100 cm km. 0+ 902.95 przepust okr y o Ø 100 cm km. 2+ 439.33 291.08 288.80 274.15 przepust okr y o Ø 100 cm km. 1+ 327.30 279.48 278.64 278.04 R =  3000.0 0  m T=  31.50  m L=  63.00 m W =  0.17  m L=351. 46  m i=3 .8  % 401.45 497.45 593.45 881.91 961.41 040.91 853.19 928.19 985.19 336.65 368.15

(…)


Profil pod
303.69
306.00 304.48
093.75
TEMAT:
UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK
Linia terenu
Nasyp
Wykop
Niweleta
1
040.91 024.80
260
961.41 958.32
250
240
poz. porów. 230 m n.p.m
304.00
306.00
305.90
R= 3000.00 m
T= 79.50 m
L= 159.00 m
W= 1.05m
881.91 902.95
Rz dne niwelety
778.37
820.97 820.97
302.00
i=4
L=28 . 2 %
8.46m
630.23
658.32
697.25
727.76
Rz dne terenu
568.48
= 66°
R= 500.00…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz