Inżynieria drogowa i kolejowa

note /search

Profil podłużny - wykres

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Inżynieria drogowa i kolejowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1505

240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 Rz dne ni welety Rz dne te renu P och yle nie i  uk i pion owe P rost e i  uk i p oziome Odle g ci K ilom etry 000.00 046.38 127.00 382.36 958.32 598.57 781.83 139.26 435.97 678.64 790.34 870.36 295.60 297.50 305.90 287.60 299.50 294.00 289.10 272.50 276.70 2...

Przekroje typowe

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Inżynieria drogowa i kolejowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1393

40 110 120 300 300 120 155 40 0 ,00 -0 ,06 -0 ,14 -0 ,68 -0 ,88 -0 ,58 -0 ,06 -0 ,14 -0 ,68 -1 ,18 1: 1,5 7% 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1:1 2% 2% 1: 1,5 7% 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1:1 2% 2% wars twa  ods cz aj ca  z  p ia s k u  1 5 c m st abi lizow anego  m ec h a n ic z n ie  2 0  c m podbudowa  z  ...