Przekroje typowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekroje typowe  - strona 1

Fragment notatki:

40 110 120 300 300 120 155 40 0 ,00 -0 ,06 -0 ,14 -0 ,68 -0 ,88 -0 ,58 -0 ,06 -0 ,14 -0 ,68 -1 ,18 1: 1,5 7% 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1:1 2% 2% 1: 1,5 7% 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1:1 2% 2% wars twa  ods cz aj ca  z  p ia s k u  1 5 c m st abi lizow anego  m ec h a n ic z n ie  2 0  c m podbudowa  z  bet onu  asf a lt o w e g o  1 0  c m bet on as fal towy  8 c m  (w a rs tw a  w i c a ) bet on as fal towy  5 c m  (w a rs tw a  c ie ra ln a ) podbudowa  z  kr usz yw a  a m a n e g o 0 ,00 -i* z -6 .5 *z' [m] -i*z [m] -0 ,58 + i*z [m] -0, 58+(i + 1 )* z [m ] i % i % i % 3 ,5% 6 ,5% 2% 2% 1: 1,5 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1:1 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1 :1 ,5 1:1 1: 1,5 wars twa  ods cz aj ca  z  p ia s k u  1 5 c m st abi lizow anego  m ec h a n ic z n ie  2 0  c m podbudowa  z  bet onu  asf a lt o w e g o  1 0  c m bet on as fal towy  8 c m  (w a rs tw a  w i c a ) bet on as fal towy  5 c m  (w a rs tw a  c ie ra ln a ) podbudowa  z  kr usz yw a  a m a n e g o 40 131 120 300 300 100 100 135 40 Prz ekrój  poprzec zny  drogi  na odci nku pr ostym  dla dr ogi kl as y  Z i  Vp =6 0k m/ h Skala 1:50 Prz ekrój  poprzec zny  drogi  na odci nku k rzy wol iniow ym dl a drog i  kla sy  Z i  Vp =6 0k m. h Skala 1:50 W YK ON A Y: SPR AW DZI :     mg r i n .  R ADOS AW B K POLITE CHNIKA KRAKOW SKA im.  T A D E U S Z A  K O C IU S Z K I W YD ZI A  IN YN IE RI I L DO WEJ INS T YT UD I N YN IE RI I DR OG OWEJ  I K OL EJ O WE J W YK ON A Y:  AN NA U RBAN TE M A T:     PR ZEKROJE TYP OWE G R.9    po dp is   da ta UW AG I: Nr. rys   A- 3  Skala  1:50 wars twa  ods cz aj ca  z  p ia s k u  1 5 c m st abi lizow anego  m ec h a n ic z n ie  2 0  c m podbudowa  z  bet onu  asf a lt o w e g o  1 0  c m bet on as fal towy  8 c m  (w a rs tw a  w i c a ) bet on as fal towy  5 c m  (w a rs tw a  c ie ra ln a ) podbudowa  z  kr usz yw a  a m a n e g o grunt  nasy powy  grubo c i  o k o o  3 0  c m grunt  ro d z im y min.0.20m min.0.50m ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz