Przemienność

Matematyka - pojęcie autologii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

z których jest zbudowana np.; autologiami są następujące prawa pvq = qvp prawo przemienności ...

Rachunek zdań - Zdanie logiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1435

alternatywy Prawo łączności koniunkcji Prawo przemienności alternatywy Prawo przemienności koniunkcji Prawo...

Prawa logiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika prawnicza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1813

→ (p∨q) Prawa przemienności: Prawo przemienności koniunkcji: (p∧q) ↔ (q∧p) Prawo przemienności...

Rozpowszechnienie minerałów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

. Diinokrzemiany proste i rozgałęzione P>2 7. Oligoinokrzemiany Moninoaniony o róŜnej przemienności Moninoaniony...

Algebra - zestaw 6

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

(**) * (A, +) jest półstrukturą addytywną jeśli: łączność przemienność idempotentność ** Prawa pochłaniania: Przykładem kraty...

Algebra - pytania 6

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

(**) * (A, +) jest półstrukturą addytywną jeśli: łączność przemienność idempotentność ** Prawa pochłaniania: Przykładem kraty...

Matma - Relacje własności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197

Działania wewnętrzne: 1)Łączność (a*b)*c=a*(b*c) 2)Przemienność 3)Element neutralny 4)Element odwrotny Grupa...