Przekwalifikowanie - strona 31

Dochody i wydatki

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania ze względu...

Ustawa o związkach zawodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotychczasowy...

Teoria organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

lub zatrudnienia -wymiana ludzi w celu zmiany struktury zatrudnienia -przekwalifikowanie pracowników Rodzaje...

Uwarunkowania polityki regionalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 616

przede wszystkim z kształceniem, szkoleniem, przekwalifikowaniem i przekazywaniem informacji. Poza tymi podstawowymi zadaniami...

Wykład - System bankowy. Rodzaje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

przekwalifikowania pozycji. Zasady wyceny finansowych aktywów i zobowiązań: Wartość godziwa przez rachunek zysków...

Stres w pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

, potrzeba czasu na przekwalifikowanie, a jeśli dojdzie do tego - pieniędzy na nową rekrutację. Słabnie...

Pedagogika resocjalizacyjna - wykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 7672

1! Pedagogika resocjalizacyjna -jest nauką interdyscyplinarną, praktyczną i teoretyczną zajmującą się wychowywaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, tj. kategorią osób, które z różnych powodów wykazują objawy nieprzystosowania i wykolejenia społecznego. Zajmuje się osobami wobec któryc...