Przekształcenia własnościowe - strona 9

Bezrobocie-omówienie problemu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

zmniejszenie przerostów zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych przekształcenia własnościowe wzrost...

Rejestracja układu - opis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1232

związane z procesem przekształceń własnościowych i przeobrażeń organizacyjno prawnych zakładów pracy...

Organizacja turystyki w Polsce

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Balińska
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1463

przekształceń własnościowych, np. uzdrowiska, -wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego, środowiska...

Komercjalizacja i prywatyzacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658

. o utworzeniu urzędu Ministerstwa Przekształceń Własnościowych; ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy...

Wykład - prawo bankowe - kredyty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

na celu przekształcenie własnościowe, a także restrukturyzację zmieniającą statutowo określone cele...

Etapy analizy SWOT - Analiza konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

jako element całej strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Chodzić tu będzie zarówno o przekształcenia...

Etapy analizy SWOT

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

jako element całej strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Chodzić tu będzie zarówno o przekształcenia...

Zaliczenie z zarządzania pytania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

musi być uzgodniona z : a / Min. Przekształceń Własnościowych b / odpowiednim organem samorządu terytorialnego c / Min...