Komercjalizacja i prywatyzacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komercjalizacja i prywatyzacja - strona 1 Komercjalizacja i prywatyzacja - strona 2 Komercjalizacja i prywatyzacja - strona 3

Fragment notatki:

Publiczne prawo gospodarcze - wykład 6
22.03.2011 r.
Komercjalizacja i prywatyzacja: ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;
ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o utworzeniu urzędu Ministerstwa Przekształceń Własnościowych;
ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych; komunalizacja mienia państwowego;
Od roku 1990 pojawiły się żądania reprywatyzacyjne, zostały one spełnione tylko w stosunku do jednego podmiotu czyli Kościoła (w ramach komisji dwustronnej). W stosunku do innych podmiotów, które utraciły prawo własności, te żądania nie zostały zaspokojone. Zdecydowana większość przedsiębiorstw państwowych na etapie przechodzenia z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej (około 8800) została albo stworzona i powołana do życia w czasie PRL albo powstała na bazie majątku przejętego w procesie nacjonalizacji. Na mocy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych nastąpiła komunalizacja mienia państwowego . Mienie przedsiębiorstw państwowych stało się mieniem komunalnym, czyli przeszło do samorządu gminnego i była to komunalizacja z mocy prawa. Możliwa jest także komunalizacja na wniosek jednostki samorządu terytorialnego ( np. Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Wodociągowe). Do przedsiębiorstw komunalnych i procesu ich prywatyzacji stosowało się odpowiednio przepisy o przedsiębiorstwach państwowych do czasu wejścia w życie ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji; zastąpiła ustawę z 1990 r.; zmiana formy organizacyjno-prawnej (komercjalizacja); prywatyzacja to odpaństwowienie środków produkcji;
ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbu Państwa;
Metody prywatyzacji: publiczna sprzedaż akcji; przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa; prywatna sprzedaż akcji; przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa; sprzedaż składników majątkowych ; likwidacja przedsiębiorstwa państwowego; upadłość przedsiębiorstwa państwowego; postępowanie układowe z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę i zamianą wierzytelności na udziały; bezpośrednio z ustawy o przedsiębiorstwach państwowych wynika, że „przedsiębiorstwo może zbywać składniki majątkowe”; upadłość to dążenie do zbycia całości składników majątkowych (syndyk); zbywanie składników majątkowych wcale nie musi się łączyć z dalszą działalnością gospodarczą; postępowanie układowe, w którego wyniku następowało przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego i wierzytelności były zamieniane na udziały; wnoszono aport i od razu zamieniano; Skarb Państwa wnosił do spółki przedsiębiorstwo ze zredukowanymi wierzytelnościami, a w momencie zawiązania spółki wierzyciele obejmowali udziały jako pokrycie swoich zredukowanych wierzytelności (prywatyzacja i komercjalizacja);

(…)

… dla gospodarki państwa i w ich przypadku potrzebna jest zgoda RM na prywatyzację.
Ustawa z 1996 roku uwzględnia to, że mogą być dziedziny gospodarki, które powinno się komercjalizować, a nie prywatyzować.
Akt komercjalizacji czyni to, że jedna osoba prawna zastępowana jest inną osobą prawną (kodeks spółek handlowych). Nie mamy organów przedsiębiorstwa a mamy organy spółki. Przedsiębiorstwo przyznaje pewne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz