Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
I. Podstawa prawna
Cel, przedmiot i tryb komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych określa ustawa z 30 sierpnia 1996r. Zastąpiła ona ustawę z 13 lipca 1990r. II. Komercjalizacja
W rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną lub w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak rozumiana komercjalizacja może być dokonywana w celu prywatyzacji albo w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa lub sektora rynku, utworzenia grupy kapitałowej z dotychczasowych przedsiębiorstw państwowych itp.
Komercjalizacja nie następuje z mocy ustawy (nie jest to komercjalizacja „powszechna”) ani też nie obejmuje wszystkich przedsiębiorstw państwowych. Ustawa wyłącza więc spod komercjalizacji przedsiębiorstwa działające na podstawie odrębnych ustaw oraz przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”.
Organem właściwym w sprawie komercjalizacji jest Minister Skarbu Państwa. Do jego kompetencji należy sporządzenie tzw. aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Akt komercjalizacji zastępuje czynności określone w kodeksie handlowym, poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru handlowego.
Na komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego w celu innym niż prywatyzacja potrzebna jest zgoda Rady Ministrów
III. Prywatyzacja
W rozumieniu ustawy, polega na :
Zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji
Rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przez :
Sprzedaż przedsiębiorstwa
Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki
Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania
Prywatyzacja pośrednia (kapitałowa) - zbywanie akcji należących do Skarbu Państwa lub udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji. Ustawa przewiduje trzy tryby zbywania takich akcji : oferta publiczna
przetarg publiczny
rokowania podjęte na podstawie publicznego zaproszenia
Istnieje jeszcze jeden tryb zbywania akcji. Ustawa przyznała pracownikom prywatyzowanych przedsiębiorstw prawo do nieodpłatnego nabycia 15% należących do Skarbu Państwa akcji.
Prywatyzacja bezpośrednia - są to pozostałe formy rozporządzania przedsiębiorstwem państwowym lub częścią jego majątku albo spółką powstałą w wyniku komercjalizacji.
Organem właściwym do wszczęcia prywatyzacji bezpośredniej jest organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego. Jest on uprawniony do wydania, za zgodą ministra skarbu państwa, a w przypadku większych przedsiębiorstwa - za zgodą Rady Ministrów, tzw. zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz