Przekrój geologiczny - strona 19

Budownictwo - kartkówka nr 3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

ich funkcję i podaj zasady przekazywania obciąŜeń. Narysuj przekrój poprzeczny stropu drewnianego...

Harmonogram prac

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

budowy dokumentację geologiczno-inżynierską z dokład­nym opisem stosunków wodnych, • wymiary i przebieg...

Zaburzenia o charakterze punktowym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

i dzielą się samoczynnie na szereg słupów o pięcio-lub sześciokątnym, prawie regularnym przekroju. Kominy...

WYKORZYSTANIE RADARÓW I LIDARÓW

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Teledetekcja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1253

odbicia wstecznego)- pozwalają na prowadzenie badań: bez względu na pogodę drzewostanu w przekroju...

Energia geotermalna w Polsce - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

od temperatury płynu oraz możliwej do uzyskania wydajności. Rys 1. Uproszczony przekrój systemu geotermalnego [1...

Przekrój poprzeczny budowli

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Przekrój poprzeczny budowli Kształtowanie układu poprzecznego budowli podziemnej jest podyktowane...