Przekrój geologiczny - strona 17

Budowa zloża

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2247

wychodni na mapach geologicznych. Jest to ślad przecięcia stropu lub spągu warstw z powierzchnią terenu...

Geometria elipsoidy obrotowej

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Kartografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

można wybrać takie przekroje, które mają największą i najmniejszą krzywiznę. Przekrój południkowy - płaszczyzna...

Zasoby wód podziemnych

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

, która w jednostce czasu przepływa przez poprzeczny przekrój określonego poziomu wodonośnego [ dm3/s, m3/s, m3/h...

Górnictwo ogólne - zagadnienia

  • Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3241

: Szyb pionowy - wyrobisko korytarzowe (wyrobisko którego długość znacznie przekracza przekrój poprzeczny...