Przekrój geologiczny przez dolinę rzeczną - strona 6

Pytania z egzaminu

  • Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
  • Geologia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

 w dolinach rzecznych? (aluwialne), mady, czarne ziemie deluwialne, murszowe, murszowate 12). Jak powstają...

Góry świętokrzyskie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE GEOLOGIA Mapa geologiczna Polski, Dokładniejsza mapa terenu (tylko z okresami...

Wykład z geologii o denudacji

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Andrzej Krawczyk
  • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2408

dlatego strefa wietrzenia jest dużej mięższości. Rzeki mają profile wyrównane, dna szerokie, stoki dolin łagodnie...

Geologia - Wykład 4

  • Politechnika Śląska
  • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

(dolina Nidy), złoża soli (okolice Wieliczki, Bochni), złoża siarki (okolice Tarnobrzegu). W plejstocenie...