Przekrój geologiczny opis - strona 9

Pytania na egzamin - Dielektryki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

). Def Ampera : Jeśli przepływający przez dany przekrój prąd ma natężenie 1 A, oznacza to, że w ciągu 1 s...

Stropodachy - kartkówka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

. Narysuj przekrój przez stropodach szczelinowy / kanalikowy / odpowietrzany / na blachach trapezowych...

Wyznaczanie środka zginania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

zerowym i dokonano odczytów początkowych fL2 i fP2 Doświadczenie 1 - przekrój rurowy Wyniki pomiarów fL1...

Osuwiska - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

wcześniej przeprowadzonej analizy kameralnej oraz opracować projekt bad. terenowych 1) wykonać mapę geol...

Rysunek techniczny budowlany - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2723

w sposób uproszczony (na rzutach i przekrojach w liczbie niezbędnej do jednoznacznego zrozumienia) oraz jego podstawowe...