Przekrój geologiczny na podstawie wierceń - strona 5

Badania sejsmiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

na przyrządach rejestracyj­nych. Na podstawie tych pomiarów ustala się budowę geologiczną podłoża. Orientacyjne...

Odwodnienia - pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197

otrzymuje się na podstawie sondowań i wierceń badawczych. Badany teren pokrywamy siatką sand do głębokości...

Energia geotermalna w Polsce - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

od temperatury płynu oraz możliwej do uzyskania wydajności. Rys 1. Uproszczony przekrój systemu geotermalnego [1...

Zaburzenia o charakterze punktowym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

i dzielą się samoczynnie na szereg słupów o pięcio-lub sześciokątnym, prawie regularnym przekroju. Kominy...

Rodzaje transportu rzecznego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

i tam właśnie jest największa głębokość prędkość i siła erozyjna. Przekrój poprzeczny „V” E. wsteczna powoduje się cofanie...