Przegłos

Gramatyka hisotryczna

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Treder
 • Wiedza o historii języka polskiego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2436

słowiańskich, rozwój ogólnego języka polskiego, rozwój sonantów, przegłos lechicki, wokalizacja jerów itp....

Język staro-cerkiewno-słowiański - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3094

pisowni i ortografii. PRZEGŁOS POLSKI (depalatalizacja lechicka) - samogłoski przednie e, ĕ, ę...

Imiesłowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1365

. *platjeni > płaceni; - przegłos lechicki e > o, np. *platjenъjь > płacony, *nesenъjь > niesiony; - przegłos...

Niemiecki gramatyka

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1974

oraz Partizip Perfekt. Znaczy to, że w przeciwieństwie do mocnych nie tworzą one przegłosu. Formy Präteritum...

Stylistyka – pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

. Teraz mamy po nich ślad w postaci ruchomego e: psa/pies, snu/sen 2) Przegłos polski: jeśli „e” stało...

Niemcy - podłoże polityczne i historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

liter. Oprócz 26 liter klasycznych zawiera także przegłosy ä, ö i ü (tzw. Umlaut) oraz ß (tzw. Es...