Przeciwciało - strona 13

Wykład - funkcje krwi, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Wernicki
 • Immunologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

czynniki krzepnięcia, enzymy (fosfataza, esteraza cholinowa) gamma- przeciwciała IgG 160 000, do 15 g/litr...

Krew - budowa i funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1680

kompleksy antygen - przeciwciało, ^ maja powinowactwo do histaminy * Budowa granulocytu Jądro płatowate...

Układ dopełniacza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

· droga klasyczna - wiąże nabyty system odporności (przeciwciała) z układem odporności wrodzonej (układem...

Układ dopełniacza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1498

dopełniacza”. Klasyczna droga aktywacji dopełniacza Zachodzi przy udziale kompleksu antygen-przeciwciało...

Nowotwory-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

przeciwciał. Natomiast limfony to są nowotwory pochodzące z układu odpornościowego i to są guzy lite. Różnica...

Układ dopełniacza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085

, sam nie rozpoznaje precyzyjnie antygenów i aktywowany jest, przynajmniej w drodze klasycznej, przez przeciwciała...