Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Środki jednorazowe - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

postępowania) - skazanie sprawcy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Świadczenie pieniężne...

Świadczenie pieniężne art. 49

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

świadczenia pieniężnego w razie orzeczenia sprawcy z przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości...

Środki karne - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

w wypadkach komunikacyjnych, Przesłanki: - skazanie sprawcy, - za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie...

Rodzaje przestępstw, sankcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

i kierowanie ruchem. Nie musi dojść do wypadku. Art. 178a - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości...

Niepoczytalność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

może i musi wyciągnąć tylko sąd. Przykład: sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości i napadł na funkcjonariusza...

Przestępstwa - wypadek drogowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

na zdrowiu. Kierowca poniesie odpowiedzialność z Art. 178a §1. PROWADZENIE POJAZDU W STANIE NIETRZEŹWOŚCI...

Zakaz prowadzenia pojazdów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

. 177, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego art. 178a...