Prowadnica - strona 16

Wykład (2) - Środek masy

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407

od więzów w parze kinematycznej prowadnica – suwak (Rys. 10). Układ sił zewnętrznych powoduje, iż reakcje...

Mechanika - Kinematyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1435

%* $* + 1631 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis awa Staszica w Krakowie © Wydawnictwa AGH, Kraków 2001 ISSN 0239-6114 Redaktor Naczelny Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych: prof. dr hab. in . Andrzej Wichur Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr Beata Barsz...

Roboty ziemne - wykłady

Pobrań: 224
Wyświetleń: 2681

23 strony notatki na temat robót ziemnych. Zagadnienia w niej poruszane, to np: grunty budowlane, roboty ziemne, bilans mas ziemnych, wykonywanie wykopów, wykonywanie nasypów, roboty przygotowawcze, odprowadzanie wód opadowych, itp. II. Roboty ziemne. 1. Klasyfikacja robót ziemnych. Technologia r...

Kinematyka - uwagi ogólne

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

5.1. Uwagi ogólne Jak już powiedziano w punkcie 1.1, kinematyka zajmuje się ruchem ciał materialnych bez uwzględniania przyczyn (sił) ten ruch wywołujących, czyli kinematyka zajmuje się wyłącznie matematycznym opisem ruchu bez uwzględniania praw fizycznych. Ruchem mechanicznym ciała nazywamy z...

Okablowanie strukturalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

, rusztowaniach i korytkach kablowych. Wiele przewodów biegnie w tych prowadnicach ponad podwieszanymi sufitami...

Wymagania dla budynków - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1442

(1).WYMAGANIA STAWIANE BUDYNKOM: 1.1.WYMAGANIA UŻYTKOWE: Kształt bryły geometrycznej budynku i wybór ustroju konstrukcyjnego zależy od lokalizacji, przeznaczenia, wysokość, rodzaju materiału użytego na konstrukcję i obudowę, metod wykonywania, kosztu itp. W zależności od planowanego okresu użytkow...

Zadania z rozwiązaniem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 945

wzdłuż prowadnicy za pomocą siły Q = 10[N], skierowanej do osi prowadnicy pod kątem α = 30o. Jaką...

Podsadzanie wyrobisk - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1575

, których odpowiednio zabudowane prowadnice powodują w czasie przejazdu pociągu opróżnianie wagonów. Wyładunek całego...