Proteazy - strona 19

Przeciwciała

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1722

na proteazy - jelito) - w większości z nich łańcuchy lekkie związane są wiązaniem dwusiarczkowym...

Analiza żywności-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1736

POLEGA NA: -trawieniu próbki kolejno termooporna a-amylaza, proteaza i amyloglukozydaza a następnie...

Analiza żywności-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1645

POLEGA NA: -trawieniu próbki kolejno termooporna a-amylaza, proteaza i amyloglukozydaza a następnie...

Enzymologia - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1246

z grupami - OH reszt seryn licznych proteaz serynowych jak np. trypsyna - jodooctan lub amid kwasu...

Biologia komórki - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Beata Machnicka
 • Biologia komórki
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3969

α i β-globulin: proteazy, fosfatazy, lipazy, amylazy, dehydrogenazy, aminotransferazy. 3) Białka...

Przechowywanie żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Bożena Sosnowska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3577

przeciwżywieniowe wielu surowców, m.in. inhibitory proteaz w nasionach roślin strączkowych i w ziemniakach. Proces...

Osteologia-fazy gojenia kości

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Teologia ciała
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2184

prekursorowych, powodującymi destrukcję macierzy kostnej poprzez wydzielanie enzymów - głównie proteaz i hydrolaz...

OT_ egzamin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1673

, inhibitory proteaz, hemaglutyniny, saponin, fitynianu) Skuteczność wzrasta, gdy nawilgocenie rośnie...