Promieniowanie cieplne - strona 11

Pytania na egzamin (sem. I)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Andrzej Czajkowski
 • Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1722

promieniowanie cieplne widzialne-poczynając od ciemnoczerwonej zależy od temperatury. Własność tą wykorzystuje...

Technika cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2037

pirometru wykorzystuje zależność natężenia promieniowania cieplnego emitowanego w szerokim zakresie długości...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

powierzchnię Ziemi i w postaci słonecznego odbita od promieniowania cieplnego emitowane cieplne Promieniowanie...

Opracowanie pytań do egzaminu z MOiZ

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Łukasz Wacławik
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3269

oraz promieniowanie cieplne. Szacuje się je w skali: małe, średnie, duże, bardzo duże. Określenie metody analitycznej...

Zgrzewanie tworzyw sztucznych

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

brzegi rur są nagrzewane i uplastyczniane bezdotykowo. To promieniowanie cieplne jest nam znane dzięki...

Prawo pracy - materiały

 • Politechnika Śląska
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3927

pdf.. Pierwsza prezentacja "Środki ochrona indywidualnej" porusza zagadnienia takie jak: wypadki przy pracy, zmniejszenie ryzyka wypadków, klasyfikacja środków ochrony indywidualnej, odzież ochronna, odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi, odzież gazoszczelna, odzież chroniąca przed działa...

światłowody - opracowanie zaganień

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Sergiusz Zbigniew Patela
 • Technika światłowodowa i fotonika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

wiązkę światła. Światło - fala elektromagnetyczna od promieni X i ultrafioletu do promieniowania...

Parametry powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

w przestrzeni powietrznej, tak aby czujnik był osłonięty przed promieniowaniem cieplnym i wytartym do sucha...