opracowanie pytań do egzaminu z MOiZ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3262
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie pytań do egzaminu z MOiZ - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie pytań i odpowiedzi zawiera takie informacje, jak: badania metod pracy, cykl badania metod pracy, wybór celu i przedmiotu badania, analiza potrzeb organizacyjnych, rejestracja stanu faktycznego, technika kartowania, rodzaje kart przebiegu, krytyczna analiza i ocena, projektowanie stanu postulowanego, etap projektowania, wprowadzenie w życie usprawnienia, przygotowanie czynnika ludzkiego, rozwój metod wartościowania pracy, metoda sumaryczno-porównawcza, metoda porównywania parami, kryteria syntetycznej max oceny pkt przy wycenie wymagań wg Bedauxa, przygotowanie zakładu pracy, analiza pracy.

Ponadto notatka zawiera opis następujących zagadnień: kierunki postępowania analitycznego, źródła zbierania informacji wg Mreły, określenie metody analityczne, metoda Stiegersa-Reeda, metoda szacunku ekspertów, opracowanie opisów pracy, wycena punktowa stanowisk, metoda G.W. Hagnera i H. Wenga, metoda „UMEWAP- 85P”, metoda „burzy mózgów”, wskazówki i techniki pomocnicze oraz czynniki tłumiące wyrażanie własnych opinii w grupie.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie wiadomości z przedmiotu metody organizacji i zarządzania. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

1.Badania metod pracy
Cykl badania metod pracy
Wg. Merły „ Badanie metod pracy sprowadza się do podziału badanego procesu na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej ocenie i analizie pod kątem eliminacji, połączenia lub uproszczenia sposobu jej realizowania, a następnie opracowania zbiorczego projektu usprawnień oraz wprowadzenia go w życie”
Cykl badania metod pracy:
1.wybór celu i przedmiotu badania
2.rejestracja stanu faktycznego
3.krytyczna analiza i ocena stanu faktycznego
4.projektowanie stanu proponowanego
5.wprowadzenie w życie zaprojektowanego usprawnienia
Wybór celu i przedmiotu badania
Analiza potrzeb organizacyjnych : (Merła)
1.okreslenie celu ogólnego-określany przez przedsiębiorstwo i wynika z jego polityki bieżącej
2.wstepna analiza organizacyjna- „ma na celu ustalenie podstawowych źródeł rezerw i kierunków usprawnień w nawiązaniu do ustalonego wstępnie celu”. Wykorzystuje się tu metody: kwestionariuszowo-testowe, ankietowe, obserwacji migawkowych, analizy dokumentacji. W wyniku analizy uzyskujemy diagnozę, dzięki której określamy:
3. potencjalne przedmioty organizowania: wąskie wycinki działalności przedsiębiorstwa
4.określenie celu szczegółowego- konkretyzacja wcześniej wyznaczonego celu lub przejście do celów niższego stopnia
5.analizę aspektów ekonomicznych, technicznych i psychologicznych przedmiotu organizowania:
*analiza aspektów ekonomicznych-szacuje efektywność ekonomiczną zamierzonego usprawnienia z uwzględnieniem korzyści i nakładów
*analiza aspektów technicznych- określa środki techniczne niezbędne do prowadzenia badania i wdrożenia usprawnienia
*psychologiczne aspekty- oceniają możliwości wystąpienia oporów w stosunku do proponowanych usprawnień ze strony kierownictwa i wykonawców
6.analizę warunków pracy- pozycja przy pracy, oświetlenie, temperaturę itp.
7.ustalenie środków i terminów
Rejestracja stanu faktycznego
Technika kartowania-rejestrowanie badanych procesów pracy, za pomocą umownych symboli graficznych na specjalnych kartach i wykresach przebiegu. Pozwala rejestrować przebieg wszelkich procesów pracy.
Symbole graficzne:
-Operacja(kólko)-zmiany właściwości fizycznych, chemicznych bądź kształtu
-transport(strzałka)- przemie

(…)

… charakter statyczny(ocena :małe, średnie, wielkie) lub dynamiczny (szacowany za pomocą dostępnych metod)zależnie od pracy. Pozostałe wymagania fizyczne szacuje się w skali: małe, średnie, duże, bardzo duże.
*Tak samo jest jeśli szacuje się wymagania umysłowe.
*Uciążliwość środowiska określa mikroklimat stanowiska pracy:temperatura, wilgoć, ruch powietrza oraz promieniowanie cieplne. Szacuje się je w skali…
… ich w spostrzeżenia, reagowania i czynnego zainteresowania
-czasu trwania i częstotliwości napięcia nerwów i zmysłów oraz przerw między fazami napięcia.
warunki środowiska pracy
mikroklimat, oświetlenie itp. 2.Metoda Stiegersa-Reeda
Szacowanie „wag kryteriów na podstawie sondażu odnoszących się do stanowisk w przedsiębiorstwie
wybór kryterium najwyżej cenionego na wszystkich stanowiskach
oszacowanie relatywnej wagi…
… przez kończyny górne w zasięgu normalnym. Te wykraczające poza normalne to przemieszczenia. Jest transport z i bez obciążenia. Kontrola to określanie cech jakościowych przez dotyk.
* w karcie obiegu dokumentu wszystkie elementy pracy poza manipulacją, oraz jest przechowywanie a nie składowanie dokumentów. Operacja to zmiany właściwości dokumentu np. wypełnianie. Kontrola to sprawdzenie treści dokumentu. Stosuje…
… które mogą być wdrożone wg General Motors:
-na przestrzeni tygodnia
-w ciągu miesiąca
-w okresie pół roku lub dłużej

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz