Pytania na egzamin (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin (sem. I) - strona 1 Pytania na egzamin (sem. I) - strona 2 Pytania na egzamin (sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

Tens -Tensometry Temp -temperatura
O -ogolne
Wilg -pomiar wilgotności
PL -przesuniecia liniowe
Przep -pomiar przeplywu
Pytania:
Tens 1. Co daje stosowanie więcej niż jednego tensometru w układach pomiarowych?
O 2. Czujnik a przetwornik - wyjaśnić różnice .
O 3, Czujnik inteligentny - definicja , budowa , zastosowanie.
Temp 4. Czym różni się pirometr dwubarwowy od innych pirometrów?
Temp 5. Gdzie i dlaczego stosuje się przewody kompensacyjne?
Wilg 6. Impedancyjne metody pomiaru wilgotności.
PL 7. Induktosynowe przetworniki przesunięć linowych, zasada działania , podstawowe parametry.
Wilg 8. Jak definiuje się wilgotność względną powietrza?
PL 9. Jaka jest i z czego wynika osiągalna dokładność pomiarów przesunięcia metodami impulsowymi?
PL 10. Jaki rodzaj czujników indukcyjnościowych można za stosować do pomiaru przesunięć liniowych na poziomie kilku mm?
Temp 11. Jakie czynniki wpływają na stałą cza sową czujników temperatury?
Tens 12. Jakie są i z czego wynikają zasady rozmieszczenia tensometrów w membranowym przetworniku
ciśnienia?
Temp 13. Jakimi parametrami powinny się charakteryzować przewody kompensacyjne?
PL 14. Kodowe przetworniki przesunięć linowych, zasada działania , podstawowe parametry.
Przep 15. Liczba Reynoldsa i jej znaczenie w pomiarach przepływów .
PL 16. Metody eliminacji błędów odczytu w kodowych czujnikach przesunięć liniowych.
Tens 17. Metod y kompensacji wpływu temperatury na czujniki tensometryczne
O 18. Na czujniku cienienia zostało napisane: Ciśnienie nominalne: 5 MPa Czułość : 1 mV/V Wyjaśnić , co to oznacza.
Temp1 9. Na rysować i opisać układ do pomiaru temperatury termoelementem.
Tens 20. Na rysować mostek tensometryczny z uwzględnieniem elementów kompensacyjnych
i wyjaśnić ich rolę .
Temp 21. Pirometry dwubarwowe, zasada działania , zalety , wady, parametry.
Temp 22. Współczynnik emisyjności i jego znaczenie w termometrii radiacyjnej.
Temp 23. Pirometry radiacyjne, zasada działania , podstawowe parametry.
Temp 24. Pirometry ze znikającym włóknem , zasada działania , podstawowe parametry.
Te mp 25. Pirometry, zasady działania , zastosowanie.
O 26. Podstawowe czynniki wpływające na wybór czujnika i metody pomiaru.
O 27. Podstawowe parametry charakteryzujące czujnik.
Temp 28. Podstawowe parametry i zastosowanie Ni 100.
Temp 29. Podstawowe parametry i zastosowanie Pt 100.
Temp 30. Podstawowe parametry i zastosowanie termoelementu PtRh -Pt.
PL 31. Pojemnościowe czujniki małych (kilka mm) przesunięć liniowych.


(…)

… się fakt, iż barwa ciała wysyłającego promieniowanie cieplne widzialne zależy od temperatury. Oko ludzkie jest czułe na zmiany barw, stąd przez porównanie barwy danego ciała z barwą ciała doskonale czarnego o znanej temperaturze można określić jego temperaturę.
Różni się zasadą działania: do oka obserwatora dochodzi strumień promieniowania poprzez filtr dwubarwny złożony z dwóch uzupełniających…
… do pirometru, gdzie za soczewką zostaje skupione na powierzchni aktywnej detektora. Dodatkowy układ optyczny pozwala na śledzenie przez operatora powierzchni o mierzonej temp. Ze względu na wzorcowanie pirometrów radiacyjnych dla energii promieniowania ciała doskonale czarnego (ε=1), przy pomiarze temp. ciała o współczynniku emisyjności ciała szarego mniejszym od 1, temp. rzeczywista TKr będzie wyższa od temp…
… lub tworzywa sztucznego, odpornych na temperaturę i działania środowiska, w którym mają być zanurzane. Powinny zapewniać całkowite zapełnienie czujnika roztworem i możliwość odpowietrzenia. Przy pomiarze konduktancji prądem stałym zachodzi elektroliza prowadząca do zmiany stanu elektrolitu, a także zjawiska polaryzacji elektrod. Z tego powodu pomiaru konduktancji elektrolitu dokonuje się niemal wyłącznie…
… pomiaru poziomu cieczy.
Tens 56. Uzasadnić konieczność kompensacji wpływu temperatury na czujniki tensometryczne.
Temp 57. Uzasadnić konieczność stabilizacji temperatury zimnych końców termopar.
O 58. Zalety i wady różnicowych układów czujników - omówić na dowolnym przykładzie .
PL 59. Zalety i wady stroboskopowej metody pomiaru prędkości obrotowej.
Przep 60. Zasada działania przepływomierz a wirowego…
…-1900stopni C; niedokładność 20-30stopni celciusza.
5. Gdzie i dlaczego stosuje się przewody kompensacyjne?
Stosuje się je w pomiarach temperatury dokonywanych przy użyciu termopar, za ich pomocą przenosi się mierzony sygnał (dokonuje tego spoina odniesienia), z głowicy do miejsca gdzie utrzymanie stałej temperatury nie nastarcza żadnych problemów. Często punkt pomiaru temp. znajduje się w pewnej odległości…
… przykładzie .
Mostek Wheatstone'a z różnicowym nastawianiem opornika równoważącego. Zaletą takiego układu jest liniowy charakter zależności rezystancji rezystora równoważącego od zmiany rezystancji czujnika różnicowego. Równie istotną zaletą jest mała wrażliwość takiego układu na różnicę rezystancji pary czujników różnicowych. Opornik równoważący i wskaźnik równowagi mogą być wyskalowane w jednostkach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz