Program edukacyjny - strona 12

Szkolenia pracowników

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 861

pracowników Doskonalenie umiejętności pracowników jest procesem bardzo złożonym. Programy edukacyjne zakładów...

Program Phare

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

przeznaczono dla Polski 5,3 mln euro. Od 1990 roku Polska uczestniczyła w ramach Phare w programie edukacyjnym...

Public relations - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Jerzy Łysiński
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 560
Wyświetleń: 6146

przez producentów żywności ekologicznej.; Sponsoring medialny: audycje, programy edukacyjne, prognozy pogody, itp...

Techniki TQM - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1981

oraz systemu nagradzania zasług. Wprowadzanie energicznych programów edukacyjnych oraz zachęcania do samo...