Produkty gotowe - strona 5

Półprodukty i produkty w toku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

tej produkcji; Produkty gotowe/wyroby gotowe: są to produkty które zostały wytworzone w danej jednostce...

Aktywa i pasywa - tabelka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

, oprogramowania I Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) : materiały, półprodukty w toku, produkty gotowe, towary. II...

Finanse przedsiębiorstw - Zapasy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1967

w nieruchomości nie stanowią składnika zapasów). Do zapasów zalicza sie także produkty gotowe już wytworzone bądź...

Egzamin 2013 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1575

stanowi 500 szt. przerobionych w 30% Należy skalkulować jednostkowy koszt wytworzenia produktu gotowego...

Ramowy układ kalkulacyjny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

000 Sprzedano 50% produktów gotowych po 100PLN +VAT 22% Kjw = KWW / ilosc wyrobów gotowych - koszt...

Układ rodzajowy kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

produktów gotowych, produkcji nie zakończonej i rozliczeń miedzyokresowych kosztów w stosunku do stanu...

Poliyka bilansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Głębocka
 • Polityka bilansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2100

o cenę sprzedaży netto) Możliwości dokonania wyboru wyceny księgowej produktów gotowych w ramach...