Produkty gotowe - strona 3

Produkty pracy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1358

albo będące w toku produkcji oraz półprodukty. Rodzaje produktów pracy: produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi...

Rzeczowe aktywa obrotow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

w magazynach własnych, jak i obcych. Produkty gotowe (wyroby i usługi) wytworzone są we własnym zakresie...

Rodzaje zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

” obejmuje pordukcję niezakończoną - Do pozycji „B.I.3 Produkty gotowe” zalicza się wyroby gotowe...

Kalkulacja podziałowa prosta- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1379

. Ustalenie ilości jednostek kalkulacyjnych ilość j.k.= ilość produktów gotowych + ilość produktów...

Rachunek wyników

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

wytworzenia sprzedanych w danym okresie produktów gotowych i całość poniesionych kosztów handlowych, kosztów...

Zasada dobrej praktyki produkcyjnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

uwzględnieniem rozdziału surowców od produktów gotowych, a także produktów pochodzących ze zwrotów zapewnić...

Funkcjonowanie kont bilansowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1827

, towary, produkty gotowe, rachunki bankowe, kasa. funkcjonowanie: Wn konto aktywne Ma saldo początkowe...