Produkty pracy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkty pracy - wykład - strona 1 Produkty pracy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład V
Produkty pracy - stanowią efekt podstawowej działalności jednostek usługowych i wytwórczych. Obejmują wytworzone lub przetworzone przez jednostkę wyroby, usługi zdatne do sprzedaży albo będące w toku produkcji oraz półprodukty.
Rodzaje produktów pracy:
produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi wykonane),
produkcja niezakończona (półfabrykaty, produkty w toku),
Wg art. 28 ust 3 i 4 koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem tego produktu.
Koszty bezpośrednie:
wartość zużytych materiałów bezpośrednich,
koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją,
inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca w jakim się znajdują w dniu wyceny,
Uzasadniona odpowiednia dla okresu wytwarzania produktu część kosztów pośrednich obejmuje:
zmienne pośrednie koszty produkcji,
część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych,
Do kosztu wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
będących konsekwencją nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca w jakim się znajduje w dniu wyceny,
magazynowanie wyrobów gotowych i półfabrykatów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
kosztów sprzedaży produktów,
Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu wg:
rzeczywistego kosztu wytworzenia,
stałej ceny ewidencyjnej ustalonej na poziomie planowanego kosztu lub ceny sprzedaży
Ewidencja przyjęcia wyrobów gotowych i produkcji nieukończonej wg kosztu rzeczywistego.
Produkcja podstawowa Wyroby gotowe
2
1
Koszty wydziałowe Produkcja niezakończona
3
1. Pk - przeksięgowanie kosztów wydziałowych celu ustalenia kosztu wytworzenia.
2. Pw - przyjęcie z produkcji wyrobów gotowych wg rzeczywistego kosztu wytworzenia.
3. Koszt wytworzenia produkcji niezakończonej.
Ewidencja rozchodów produktów w związku z ich sprzedażą.
Produkty gotowe Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz