Produkty gotowe - strona 14

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 819
Wyświetleń: 6482

i produkcja w toku: produkcja w toku półfabrykaty 3. Produkty gotowe 4. Towary II. Należności krótkoterminowe...

Koszty i ich klasyfikacja

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1428

między przychodem przedsiębiorstwa (iloczyn wielkości sprzedaży i cen produktów gotowych) a sumą kosztów jawnych...

Teoria produkcji

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

wytwórczych na produkty gotowe, przy czym uzyskane efekty produkcji mogą stać się dobrem konsumpcyjnym, bądź...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

. półprodukty i produkty w toku (produkcji), 3. produkty gotowe, 4. towary, 5. zaliczki na poczet dostaw...

Pasywa - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1.Materiały 2.Półprodukty i produkty w toku 3.Produkty gotowe 4...

Bilans - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe...

Rachunkowość zarządcza- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1890

. produktów gotowych, co wiążę się ze zrealizowaniem przychodów ze sprzedaży w kwocie 137080 zł. Analiza...