Produkcja wtórna

Wymagania na drugie kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

1. Produkcja biologiczna, produkcja pierwotna, produkcja wtórna, poziomy troficzne, łańcuchy...

Produktywność, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

. wiązania energii przez organizmy heterotroficzne (konsumentów) Produkcja wtórna brutto- jest to ilość...

GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogusław Luchter
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

- to ten obszar, który daje konkretny, pierwotny produkt (węgiel, ropa, piasek, las, gleba, woda) Produkcji...

Wykład - środowisko

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
 • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

w tkankach roślinnych bez materii wykorzystanej na oddychanie. PRODUKCJA WTÓRNA jest to tempo wiązania...

Ekologia Gatunki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Irena Grześ
 • Ekologia zwierząt
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2912

lub energii związanej w wytworzonej biomasie. Produkcja wtórna - przrost biomasy konsumentów ekosystemach...

Ekologia - egzamin, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

się: a) produktywnością biocenozy, b) produkcją wtórną, c) produktywnością ekosystemu, d) produkcją pierwotna, 5...

Eutrofizacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Środowisko Morza Bałtyckiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1309

w osadach dennych • zwiększenie produkcji wtórnej: zoobentosu i ryb na obszarach dna i w toni wodnej powyżej...