Produktywność, sem V

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produktywność, sem V - strona 1

Fragment notatki:

PRODUKTYWNOŚĆ
Produktywność ekosystemów- jest to intensywność lub szybkość wytwarzania materii organicznej. Jednostki- intensywność magazynowania energii w związkach organicznych wyrażony w gramach lub dżulach na jednostkę czasu i przestrzeni, np. g/cm3/rok; kJ/m3/doba
Produkcja- przyrost substancji organicznej w postaci komórek i tkanek powstałych w ciągu określonego czasu. Produktywność pierwotna- jest to szybkość z jaką organizmy autotroficzne (producenci)przekształcają energię promieniowania słonecznego w procesie fotosyntezy w energię chemiczną substancji organicznych
Produkcja pierwotna brutto- obejmuje całość asymilatów jakie roślina wytwarza, nie wyłączając tego, co zużywa na procesy życiowe. Na oddychanie (respirację) roślina może zużywać około połowy gromadzonych węglowodanów. Dla tej pozycji dochodzą straty wynikające z usychania włośników, drobnych korzeni i uszkadzania organów przez niepożądanych konsumentów: - zróżnicowanie produkcji pierwotnej na świecie: - najbardziej produktywne są wiecznie zielone lasy równikowe i niektóre intensywnie uprawiane pola; - produkcja pierwotna jest najniższa jest w siedliskach zimnych, arktycznych, górskich i pustynnych
- morza są mniej produktywne niż lądy
-duże wartości produkcji pierwotnej osiągają ekosystemy raf koralowych - poza obszarami przybrzeżnymi produktywność pozostałych akwenów morskich jest niewielka
2. Produkcja pierwotna netto- jest to energia (lub węgiel) związany w procesie fotosyntezy, pomniejszony o energie (lub węgiel) traconą w procesie oddychania w jednostce czasu. Produkcję netto stanowi wytworzona przez rośliny materia organiczna wykorzystywana na budowę ich własnych struktur. 3. Produkcja pierwotna użyteczna- czyli plon rolniczy , jest zawsze mniejsza od produkcji netto. Na polu, łące czy lesie zostaje część materii, której zebrać nie sposób (np. ścierń, korzenie, itp. ), a które są zapasowym źródłem energii potrzebnej do dalszego funkcjonowania ekosystemu.
4. Produkcja pierwotna konsumpcyjna- jest to ta cześć produkcji netto, która idzie do bezpośredniego spożycia, np. część jadalna owoców, ziarna zbóż, korzenie okopowych, itp. Ilość w stosunku do produkcji netto rzadko przekracza 35%.
Produktywność wtórna- jest to szybkość produkowanej biomasy, tj. wiązania energii przez organizmy heterotroficzne (konsumentów)
Produkcja wtórna brutto- jest to ilość materii organicznej zakumulowanej przez konsumentów.
Część pobranego pokarmu nie zostaje strawiona i jest wydalana przez organizm konsumenta. Około 10% przyswojonego pokarmu wbudowuje on we własne struktury (asymilacja), jest to produkcja wtórna netto. Resztę pobranego pokarmu zużywa ona na wytwarzanie energii w dużej części traci (straty energetyczne wynikające z oddychania) straty około 90%
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz