Produkcja potencjalna - strona 6

Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne

  • Politechnika Gdańska
  • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
  • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

założenia - ….. wykorzystanie czynników produkcji w gospodarce rynkowej Produkcja potencjalna i faktyczna...

Makroekonomia - egzamin, Kultys

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jan Kultys
  • Makroekonomia
Pobrań: 903
Wyświetleń: 8155

równowadze 8.Opisz i przedstaw graficznie dostosowania po wzroście produkcji potencjalnej spowodowanej...

Model AD-AS - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr Alina Naruniec
  • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2737

się na poziomie produkcji potencjalnej, LAS jest pionowa. Oznacza to, że produkcja potencjalna jest niezależna...

Pojęcia z makroekonomii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Makroekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1659

przez W. Nordhausa i J. Tobina Produkcja potencjalna - jest to wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka...

Mierniki działalności gospodarczej - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Rafał Bielawski
  • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1624

, • wskaźnik DEN (dobrobytu ekonomicznego netto). Przez produkcję potencjalną rozumiemy produkcję, którą moŜna...

Cykl koniunkturalny- wykład 10

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Elżbieta Chudzio
  • Makroekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1687

ma charakter wzrostowy, co ilustruje wzrost produkcji potencjalnej, natomiast przejściowo od tej wzrostowej...