Produkcja potencjalna - strona 6

Ćwiczenia - dobra konsumpcyjne

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Aleksandra Kurzyńska
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

założenia - ….. wykorzystanie czynników produkcji w gospodarce rynkowej Produkcja potencjalna i faktyczna...

Makroekonomia - egzamin, Kultys

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 966
Wyświetleń: 8449

równowadze 8.Opisz i przedstaw graficznie dostosowania po wzroście produkcji potencjalnej spowodowanej...

Model AD-AS - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2772

się na poziomie produkcji potencjalnej, LAS jest pionowa. Oznacza to, że produkcja potencjalna jest niezależna...

Pojęcia z makroekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

przez W. Nordhausa i J. Tobina Produkcja potencjalna - jest to wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka...

Mierniki działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

, • wskaźnik DEN (dobrobytu ekonomicznego netto). Przez produkcję potencjalną rozumiemy produkcję, którą moŜna...

Cykl koniunkturalny- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1694

ma charakter wzrostowy, co ilustruje wzrost produkcji potencjalnej, natomiast przejściowo od tej wzrostowej...