Produkcja potencjalna - strona 10

Ekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2177

osiąga poziom produkcji potencjalnej, b) ujemnie nachylona, c) na całej długości pionowa, d) na całej...

Zagadnienie cykl koniukturalny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

realnego cyklu koniunkturalnego zakłada, że faktyczna produkcja jest zawsze równa produkcji potencjalnej...

Wykład z makroekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

osiąganie stanu równowagi. Pogląd ważny dziś: zmiany poziomy produkcji potencjalnej mogą być znaczne...

Pojęcie trendu i cyklu

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

realnego cyklu koniunkturalnego zakłada, że faktyczna produkcja jest zawsze równa produkcji potencjalnej...

Makroekonomia - pojęcie bezrobocia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

: należy zwiększać poziom zatrudnienia odpowiadającego stanowi równowagi i produkcję potencjalną...

Ekonomia Makro - Test

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

MAKRO Test tak/nie (dobra odpowiedź 1 punkt, brak bądź zła 0) T Produkcją potencjalną nazywamy...

Wykład - cykl koniunkturalny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

realnego cyklu koniunkturalnego zakłada, że faktyczna produkcja jest zawsze równa produkcji potencjalnej...

Wykład - wzrost gospodarczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

rzeczywiste ekonomiczne rozmiary produkcji w gospodarce. Czynniki wzrostu Funkcja produkcji. Wzrost produkcji...